Τεχνική Υποστήριξη

Συντήρηση καυστήρων - λεβητών

Η σωστή συντήρηση του καυστήρα της πολυκατοικίας σας, είναι πρωτίστως θέμα ασφάλειας. Ακολούθως είναι θέμα οικονομίας και ομαλής λειτουργίας. Ένας καυστήρας, που έχει συντηρηθεί σωστά, λειτουργεί χωρίς προβλήματα, χωρίς έκτακτες βλάβες και περιττά ανταλλακτικά και αποδίδει καλύτερα, εξοικονομώντας καύσιμα. Η διασφάλιση της σωστής συντήρησης εγγυάται, όταν αυτή γίνεται από αδειούχο συντηρητή καυστήρων και ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες από την διεξοδική εφαρμογή, μέχρι την έκδοση Φύλλου ΠΕΡΠΑ.

Στη "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ", αδειούχος συντηρητής καυστήρων αναλαμβάνει το service καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γνωρίζουμε τη σημασία της ομαλής λειτουργίας της θέρμανσης σε μια πολυκατοικία και μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτή την ομαλότητα, τόσο με τη σωστή και έγκαιρη συντήρηση στα κτίρια μας, όσο και με την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν βλάβες και έκτακτα περιστατικά.

Αποχέτευση

apoxeteuseis

Τίποτα δεν είναι πιο επείγον σε μια πολυκατοικία από μια βλάβη στην αποχέτευση. Τα περισσότερα κτίρια στο λεκανοπέδιο είναι κτίρια παλιά. Τα αποχετευτικά τους δίκτυα είναι επιβαρυμένα. Η δύκολη οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει ριζικές λύσεις, όπως η αντικατάσταση του αποχετευτικού δικτύου.

Η λύση είναι η συστηματική συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου. Είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε δημηνιαία ή ετήσια, η συντήρηση του δικτύου είναι αυτή, που θα σας επιτρέψει να είστε ήσυχοι και θα σας προφυλάξει από φραξίματα και πιο σοβαρές βλάβες.

Στη "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ" διαθέτουμε εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό. Μπορούμε να αναλάβουμε τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου του κτιρίου σας με υπευθυνότητα και χαμηλό κόστος. Δε θα υπερεκτιμήσουμε τις ανάγκες του κτιρίου, ούτε θα υπερκοστολογήσουμε τη συντήρησή του. Υπάρχουν κτίρια που χρειάζονται μηνιαία συντήρηση και κτίρια στα οποία ένας ετήσιος καθαρισμός είναι αρκετός. Προτού προχωρήσουμε σε συνεργασία, θα κάνουμε μια αναλυτική εκτίμηση των αναγκών του κτιρίου σας και στη συνέχεια θα αναλάβουμε τη συντήρησή του.

Υδραυλικές εργασίες

ydravlika

Τα υδραυλικά της πολυκατοκίας είναι η πιο απαιτητική και συνηθισμένη μορφή βλάβης. Η εύρεση υδραυλικού δε, συνήθως είναι απαιτητική εργασία. Οι υδραυλικές βλάβες, όταν προκύπτουν χρειάζονται άμεση επέμβαση, γνώση και χαμηλό κόστος. Είναι πολύ εύκολο να υπερκοστολογηθεί μια υδραυλική εργασία, αν υπάρχει πίεση χρόνου.

Στη "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ", έχουμε σταθερή συνεργασία με έμπειρους υδραυλικούς, που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε κάθε ανάγκη του κτιρίου σας. Έχουμε σχέση εμπιστοσύνης, που μας εξασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση και το χαμηλό κόστος.

Πυροπροστασία - Πυρασφάλεια

pirosvestires

Από όλους τους κινδύνους, που απειλούν μια πολυκατοκία, ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς είναι ο πιο τρομακτικός. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του είναι η ύπαρξη πυροσβεστήρων στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου και η σωστή συντήρησή τους. Η ύπαρξη 12κιλου πυροσβεστήρα οροφής στο λεβητοστάσιο του κάθε κτιρίου είναι νομοθετημένη υποχρέωση της διαχείρισης, ενώ η ύπαρξη 6κιλων πυροσβεστήρων στους ορόφους ενδείκνυται ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο πρόληψης.

Η "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ" μπορεί να αναλάβει τόσο την τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στο κτίριο σας, όσο και την ετήσια συντήρηση τους, με χαμηλό κόστος, τηρώντας παράλληλα όλες τις προδιαγραφές της σωστής συντήρησης. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς για τους πελάτες διαχείρισης κτιρίων για αγορά πυροσβεστήρων σε τιμή κόστους και για δωρεάν ασφάλιση πυρός, στους κοινόχρηστους χώρους.

logowhite
Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα
E-mail: diaxeirisismg@gmail.com
Τηλ.: 210-5239841 • Fax: 210-5222025

Βρείτε μας και... 

Newsletter