Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών

Σχέση εμπιστοσύνης... που σας συμφέρει

Το Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών δημιουργήθηκε από την ανάγκη των πιο πιστών μας πελατών, να ομαδοποιήσουν τα έξοδα του κτιρίου τους και να χαμηλώσουν το κόστος τους.
Το κτίριο σας έχει πολλές και διαφορετικές ανάγκες.

 • Έκδοση Κοινοχρήστων
 • Απολύμανση
 • Συντήρηση Καυστήρα
 • Συντήρηση Αποχέτευσης
 • Καθαρισμός Αποχέτευσης
 • Έλεγχος – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
 • Όλες αυτές οι εργασίες πληρώνονται εφάπαξ, όταν προκύπτουν και κάθε φορά πρέπει να απευθύνεστε και σε διαφορετικό τεχνικό ή γραφείο.

Το Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών συγκεντρώνει όλες τις εργασίες του κτιρίου σας, τις ομαδοποιεί και σας δίνει τη δυνατότητα αφενός να χαμηλώσετε το ετήσιο κόστος σας, αφετέρου να ξενοιάσετε, αφού ο προγραμματισμός και η εκτέλεση θα γίνονται συγκεντρωτικά από εμάς.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλότερο κόστος: Τα κτίρια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών έχουν 15% έκπτωση, επί του συνόλου των εργασιών τους
  Ομαλή κατανομή κόστους: Το ετήσιο κόστον του προγράμματος επιμερίζεται σε μια χαμηλή μηνιαία αμοιβή. Δεν υπάρχουν πια έξτρα χρεώσεις εποχιακών εργασιών, που αυξάνουν τα κοινόχρηστα σας.
 • Ευκολία προγραμματισμού εργασιών: Όλες οι εποχιακές εργασίες προγραμματίζονται και διενεργούνται από την εταιρία μας.
 • Ποιότητα στην εξυπηρέτηση: Οι εργασίες γίνονται όλες από την εταιρία μας. Η συνεργασία ξεκινάει με μια βάση εμπιστοσύνης και η συνέχεια της χτίζεται πάνω στη βάση αυτή. Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, θα μιλάτε με τον ίδιο άνθρωπο.
 • Προτεραιότητα στις βλάβες και τα έκτακτα περιστατικά: Οι πελάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών, αυτομάτως συμμετέχουν στο ετήσιο service σε κάθε μία από τις υπηρεσίες που αυτό περιλαμβάνει. Επομένως έχουν προτεραιότητα στο όποιο έκτακτο περιστατικό προκύψει.
 • Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού πακέτου εργασιών: Το Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις εποχιακές εργασίες του κτιρίου σας, ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών πιστεύετε ότι χρειάζεστε και σας συμφέρει. Μιλήστε μαζί μας για να φτιάξουμε στα μέτρα σας το Πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας κτίριο.

Παράδειγμα Προγράμματος Πολλαπλών Παροχών

 • Έκδοση Κοινοχρήστων: 6€ Χ 12 = 72€
 • Συντήρηση Καυστήρα: 100€
 • Απολύμανση (2 εφαρμογές): 150€
 • Καθαρισμός Αποχέτευσης Ετήσιος: 120€

Συνολικό Ετήσιο Κόστος: 442€

Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών (ετήσιο κόστος): 442 - 15% = 375,70€
Πρόγραμμα Πολλαπλών Παροχών (μηνιαίο κόστος): 375,70€ / 12 = 31,30€

logowhite
Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα
E-mail: diaxeirisismg@gmail.com
Τηλ.: 210-5239841 • Fax: 210-5222025

Βρείτε μας και... 

Newsletter